Phản hồi KH

NHỮNG PHẢN HỒI CỦA AE NGHỆ NHÂN TRÊN TOÀN QUỐC SỬ DỤNG CÁM TUẤN MI

Hãy dùng đúng số cám cho đúng với gian đoạn của chim họa mi để cảm nhận sự khác biệt rõ rệt
Nguyên tắc sử dụng thật đơn giản khi 2 sản phẩm của Tuấn Mi đồng giá: chim yếu dùng số 1 và chim khỏe dùng số 2
Không lạm dụng nhiều mồi tươi