CÁM HỌA MI

CÁM HỌA MI SỐ 1

Cám Họa Mi số 1

Dành cho chim đã đứng lồng, điện đóm chưa ổn định, chim đổi tay nuôi, còn dao động.

Tác dụng dưỡng chim lấy lại lửa cho chim

Khi dùng Cám 1 Ae không lạm dụng quá nhiều mồi tươi, Hãy ủ bớt áo lồng chữ A bé cho chim, để nơi yên tĩnh,
Giảm tắm cho chim nên 1 tuần chỉ tắm 2 lần.Không rí ráp kè chim giai đoạn này, không xùy tiếng mái
thụ động. Có chăng hơ mi mái để kích thích sinh lý.

CÁM HỌA MI SỐ 2

Cám Họa Mi số 2 là cám nặng

Quý Ae chỉ dùng khi chim đã căng. Chim phải tập lực, dượt dãi thi đấu. Hãy 
quan sát phân chim để điều mồi tươi cho phù hợp. Cám 2 dùng xuyên suốt nếu chim đã ổn định.
Ae có thể trộn 50/50 với cám 1 rất Ok. Tuyệt đối không dùng cho chim chưa ổn định, yếu lửa.  

CÁM HỌA MI SỐ 0

Quý Ae hãy dùng cám số 0 để gột mộc, chim ít tháng lồng. Chim có đường tiêu hóa yếu. 
Chim thay lông. Ae nuôi ươm mầm đam mê. Cám số 0 mồi tươi bổ sung theo nhu cầu.
Ae có thể trộn 50/50 với cám 1 để nâng lửa  dần cho chim.