HỌA MI TỐC ĐỘ MỎ LUYẾN LÁY NHANH SỔNG GIỌNG RỪNG
cám tuấn mi

HỌA MI TỐC ĐỘ MỎ LUYẾN LÁY NHANH SỔNG GIỌNG RỪNG

  • 0
-
+

Họa Mi do Tuấn Mi tuyển, chim 1 năm lồng hàng tố chất, không tật lỗi.